Wydanie Polskie Przewodnika Terapii
Virus
Przeciwdrobnoustrojowej Sanforda

OD WYDAWCY SZCZEGÓŁOWY OPIS CENNIK ZAMÓWIENIA


Pięćdziesięcioletnia tradycja wydań jest gwarancją rzetelnego i fachowego przedstawienia wiedzy, zawierając odnośniki do szczegółowych działów poświęconych m.in.:
 • COVID-19 (NOWOŚĆ od 2020 r.)-> aktualne informacje kliknij tutaj
 • najnowszym lekom przeciwdrobnoustrojowym,
 • doborowi leczenia p/drobnoustrojowego poszczególnych jednostek chorobowych,
 • leczeniu zakażeń wywołanych drobnoustrojami wysoce opornymi w tym MRSA,
 • nowym lekom w leczeniu zakażeń WZW-C,
 • nowym standardom leczenia zakażeń retrowirusowych,
 • nowym schematom leczenia zarażeń pasożytniczych,
 • zalecanym lekom przeciwbakteryjnym, przeciwprątkowym, przeciwgrzybiczym, przeciwwirusowym (w tym p/retrowirusowym) oraz przeciwpasożytniczym,
 • dawkowaniu w.w. leków w pediatrii,
 • dawkowaniu w.w. leków u osób otyłych,
 • dawkowaniu w.w. leków u pacjentów z upośledzoną czynnością narządową,
 • właściwościom farmakologicznym w.w. leków oraz interakcjom pomiędzy lekami,
 • profilaktyce chorób infekcyjnych także poekspozycyjnej, związanej z zawodem lekarza,
 • nazwom generycznym i handlowym leków.

Uaktualnij swą wiedzę i zamów już dzisiaj!


Pierwsze licencjonowane wydanie polskie Sanforda zostało opublikowane w roku 2007 przez Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych z inicjatywy obecnego Redaktora Naczelnego. Od 2008 roku redakcja polska Sanforda wzmocniła się o uznane autorytety w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej i kontroli zakażeń szpitalnych z Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum: prof. dr hab. med. Małgorzatę Bulandę i prof. dr hab. med. Piotra B. Heczko. W roku 2011 ukazało się już piąte wydanie polskie Sanforda. Aby uczcić fakt najdłużej regularnie ukazującego się wydania zagranicznego tej pozycji, wydawca amerykański udostępnił przedruk pierwszego oryginalnego wydania amerykańskiego, które zostało dołączone do każdego egzemplarza Przewodnika Terapii Przeciwdrobnoustrojowej Sanforda 2011.

Ponieważ Przewodnik zawiera najnowsze, rokrocznie uaktualniane zalecenia dot. leczenia chorób infekcyjnych na świecie, jest kierowany do lekarzy wszystkich specjalności, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje śledząc szybki postęp w tej dziedzinie nauki. Pozycja ta budzi również zainteresowanie w kręgach farmaceutów, środowisk akademickich a także koncernów farmaceutycznych i biomedycznych. Aby ułatwić posługiwanie się podręcznikiem na codzień w warunkach klinicznych, został on przygotowany w formacie kieszonkowym.


Editor with Dianne Sanford and Jeb Sanford
Na zdjęciu: Redaktor Naczelny wraz z rodziną Sanfordów; kongres ECCMID.

Poprawny XHTML 1.0 Transitional

Copyright © 2024

Image: renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net